You are currently viewing Datterselskab: En omfattende guide

Datterselskab: En omfattende guide

Introduktion

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab er en juridisk enhed, der ejes af et andet selskab, også kendt som moderselskabet. Datterselskabet opererer som en separat virksomhed, men er underlagt kontrol og indflydelse fra moderselskabet. Datterselskabet kan være et selvstændigt selskab med egne aktiver, ansatte og forretningsaktiviteter, eller det kan være oprettet med det formål at drive specifikke aktiviteter eller projekter for moderselskabet.

Hvorfor opretter virksomheder datterselskaber?

Virksomheder kan vælge at oprette datterselskaber af flere forskellige årsager. Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

 • Skattemæssige fordele: Ved at oprette et datterselskab kan virksomheden udnytte forskellige skattemæssige fordele, herunder muligheden for at opnå lavere skattesatser eller udnytte skatteincitamenter, der er specifikke for det pågældende land eller område.
 • Risikospredning: Ved at oprette et datterselskab kan virksomheden sprede risikoen ved at drive forskellige forretningsaktiviteter eller projekter i separate enheder. Dette kan bidrage til at beskytte moderselskabet mod eventuelle tab eller problemer, der kan opstå i et enkelt datterselskab.
 • Forretningsudvidelse: Oprettelse af et datterselskab kan være en del af en virksomheds strategi for at udvide sin forretningsaktivitet til nye markeder eller sektorer. Dette kan give virksomheden mulighed for at drage fordel af nye muligheder og nå ud til en bredere kundebase.
 • Organisatorisk fleksibilitet: Ved at oprette datterselskaber kan virksomheden opnå en vis grad af organisatorisk fleksibilitet. Dette kan være nyttigt, hvis virksomheden ønsker at adskille visse aktiviteter eller projekter fra hovedvirksomheden eller hvis den ønsker at tilpasse sin organisatoriske struktur til forskellige forretningsbehov.

Oprettelse af et datterselskab

Valg af selskabsform

Før virksomheden kan oprette et datterselskab, skal den først beslutte, hvilken selskabsform der passer bedst til dens behov. De mest almindelige selskabsformer i Danmark er aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS). Begge selskabsformer har forskellige krav og forpligtelser, som virksomheden skal overholde.

Registrering af datterselskabet

aktiekapital

Efter at have valgt selskabsformen skal virksomheden registrere det nye datterselskab hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen indebærer indsendelse af forskellige dokumenter og oplysninger, herunder selskabets vedtægter, oplysninger om ejere og ledelse samt oplysninger om virksomhedens aktiviteter og formål.

Kapitalbehov og finansiering

For at oprette et datterselskab skal virksomheden også sikre tilstrækkelig kapital til at finansiere datterselskabets drift og aktiviteter. Kapitalen kan komme fra forskellige kilder, herunder indskud fra moderselskabet, eksterne investorer eller lån fra finansielle institutioner.

Fordele og ulemper ved et datterselskab

Fordele ved et datterselskab

Datterselskab

Der er flere potentielle fordele ved at oprette et datterselskab:

 • Skattefordel: Et datterselskab kan have forskellige skattemæssige fordele, herunder muligheden for at udnytte forskellige skatteincitamenter eller opnå lavere skattesatser.
 • Risikospredning: Ved at oprette et datterselskab kan virksomheden sprede risikoen ved at drive forskellige forretningsaktiviteter i separate enheder.
 • Organisatorisk fleksibilitet: Et datterselskab giver virksomheden mulighed for at opnå en vis grad af organisatorisk fleksibilitet ved at adskille visse aktiviteter eller projekter fra hovedvirksomheden.
 • Forretningsudvidelse: Oprettelse af et datterselskab kan være en del af en virksomheds strategi for at udvide sin forretningsaktivitet til nye markeder eller sektorer.

Ulemper ved et datterselskab

Datterselskab

Der er også nogle potentielle ulemper ved at oprette et datterselskab:

 • Administrative byrder: Et datterselskab kræver ekstra administrative opgaver og forpligtelser, herunder regnskabsmæssig rapportering og opretholdelse af separate juridiske dokumenter.
 • Kontrol og indflydelse: Moderselskabet har normalt kontrol og indflydelse over datterselskabet, hvilket kan begrænse datterselskabets autonomi og beslutningsprocesser.
 • Finansielle risici: Hvis datterselskabet oplever økonomiske problemer eller tab, kan dette påvirke moderselskabets økonomi og omdømme.

Ansvar og ledelse af et datterselskab

Bestyrelse og direktion

ean nummer

Et datterselskab har normalt sin egen bestyrelse og direktion, der er ansvarlig for at træffe beslutninger og lede selskabets daglige aktiviteter. Bestyrelsen og direktionen kan bestå af personer fra både moderselskabet og eksterne parter.

Ansvar for datterselskabets handlinger

finansiering

Som et selvstændigt juridisk selskab er et datterselskab ansvarligt for sine egne handlinger og forpligtelser. Dette betyder, at hvis datterselskabet pådrager sig gæld eller juridiske problemer, er det normalt kun datterselskabet og ikke moderselskabet, der er ansvarligt.

Økonomiske forhold for et datterselskab

Regnskabspligt og revision

Et datterselskab er underlagt regler om regnskabspligt og revision, ligesom enhver anden virksomhed. Dette indebærer at udarbejde årsregnskaber og indsende dem til Erhvervsstyrelsen samt at have regnskaberne revideret af en uafhængig revisor.

Skattemæssige forhold

Et datterselskab er også underlagt skatteregler og -forpligtelser. Skattebehandlingen af et datterselskab kan variere afhængigt af selskabsformen og det land, hvor datterselskabet opererer. Det er vigtigt for virksomheden at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser og søge professionel rådgivning omkring dette.

Sammenligning med andre selskabsformer

Forskelle mellem datterselskab og filial

En filial er en anden form for juridisk enhed, der ejes af et moderselskab. Forskellen mellem et datterselskab og en filial er, at en filial ikke er en selvstændig juridisk enhed, men en forlængelse af moderselskabet. En filial opererer under moderselskabets navn og er normalt underlagt samme ledelse og kontrol som moderselskabet.

Forskelle mellem datterselskab og aktieselskab

Et aktieselskab (A/S) er en selskabsform, hvor ejerskabet er opdelt i aktier, der kan købes og sælges. Et datterselskab kan være et aktieselskab, men det kan også være et anpartsselskab (ApS) eller en anden selskabsform. Forskellen mellem et datterselskab og et aktieselskab ligger primært i ejerstrukturen og kontrolforholdene.

Opløsning og likvidation af et datterselskab

Frivillig likvidation

Hvis virksomheden beslutter at opløse et datterselskab, kan det gøres gennem en frivillig likvidation. Dette indebærer en formel beslutning om at afvikle datterselskabet, likvidere dets aktiver og afvikle eventuelle forpligtelser over for kreditorer og aktionærer.

Tvangsopløsning

I visse tilfælde kan et datterselskab også blive tvangsopløst af retten. Dette kan ske, hvis datterselskabet ikke opfylder sine forpligtelser eller er involveret i ulovlige aktiviteter. Tvangsopløsning kan have alvorlige konsekvenser for både datterselskabet og moderselskabet.

Eksempler på danske datterselskaber

Der er mange danske virksomheder, der har oprettet datterselskaber for at udvide deres forretningsaktiviteter eller nå ud til nye markeder. Nogle eksempler på danske datterselskaber inkluderer:

 • Novo Nordisk A/S: Novo Nordisk har oprettet flere datterselskaber over hele verden for at drive deres farmaceutiske aktiviteter i forskellige lande og regioner.
 • Maersk Drilling A/S: Maersk Drilling har oprettet datterselskaber for at drive deres offshore boreaktiviteter i forskellige dele af verden.
 • Carlsberg Breweries A/S: Carlsberg har oprettet datterselskaber i forskellige lande for at producere og distribuere deres ølprodukter på lokale markeder.

Opsummering

Et datterselskab er en juridisk enhed, der ejes af et moderselskab. Det opererer som en separat virksomhed, men er underlagt kontrol og indflydelse fra moderselskabet. Oprettelse af et datterselskab kan have forskellige fordele og ulemper, herunder skattemæssige fordele, risikospredning og organisatorisk fleksibilitet. Et datterselskab har sin egen bestyrelse og direktion og er ansvarligt for sine egne handlinger og forpligtelser. Det er underlagt regnskabspligt og skatteregler, ligesom enhver anden virksomhed. Et datterselskab kan opløses enten frivilligt eller ved tvangsopløsning.

Konklusion

Oprettelse af et datterselskab kan være en strategisk beslutning for virksomheder, der ønsker at udnytte skattemæssige fordele, sprede risikoen eller udvide deres forretningsaktiviteter. Det er vigtigt for virksomheden at forstå de juridiske og økonomiske forpligtelser, der er forbundet med at oprette og drive et datterselskab. Professionel rådgivning kan være afgørende for at sikre, at virksomheden træffer de rigtige beslutninger og overholder alle relevante regler og bestemmelser.

Referencer

1. Erhvervsstyrelsen – Oprettelse af selskaber

2. Skatteministeriet – Skatteregler for datterselskaber

3. Virk.dk – Regnskabspligt og revision