You are currently viewing Selskabsform: En omfattende guide til at vælge den rigtige selskabsform til din virksomhed

Selskabsform: En omfattende guide til at vælge den rigtige selskabsform til din virksomhed

Introduktion

Valg af selskabsform er en vigtig beslutning, når du starter en virksomhed. Det er afgørende at vælge den rigtige selskabsform, da det vil have indflydelse på din virksomheds juridiske struktur, skattemæssige forhold og ansvar. I denne guide vil vi gennemgå de forskellige selskabsformer, herunder enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab, aktieselskab, kommanditselskab og iværksætterselskab. Vi vil også diskutere de forskellige fordele og ulemper ved hver selskabsform samt faktorer, der påvirker valget af selskabsform.

Hvad er en selskabsform?

En selskabsform er den juridiske struktur, som en virksomhed opererer under. Den definerer virksomhedens rettigheder og forpligtelser samt ejerforhold og ansvar. Der er forskellige typer af selskabsformer, der hver har deres egne karakteristika og regler.

Hvorfor er valg af selskabsform vigtigt?

Valg af selskabsform er vigtigt, da det vil have indflydelse på flere aspekter af din virksomhed, herunder:

 • Ansvar: Nogle selskabsformer giver begrænset ansvar, hvilket betyder, at du ikke personligt hæfter for virksomhedens gæld og forpligtelser.
 • Skat: Skatteforholdene varierer afhængigt af selskabsformen. Nogle selskabsformer har lavere skattesatser eller særlige skattefordelagtige regler.
 • Ejerforhold: Selskabsformen bestemmer, hvordan ejerforholdene er struktureret, herunder antallet af ejere og deres rettigheder og forpligtelser.
 • Juridiske krav: Hver selskabsform har sine egne juridiske krav og regler, som du skal overholde.

1. Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Google Pay

En enkeltmandsvirksomhed er den enkleste form for virksomhed, hvor du driver virksomhed som en enkelt person. Du er personligt ansvarlig for virksomhedens forpligtelser og gæld.

Fordele ved en enkeltmandsvirksomhed

Google Pay

Der er flere fordele ved at vælge en enkeltmandsvirksomhed:

 • Enkel etablering: Det er nemt og hurtigt at etablere en enkeltmandsvirksomhed uden større juridiske krav.
 • Fuld kontrol: Som eneste ejer har du fuld kontrol over virksomheden og dens beslutninger.
 • Skattemæssige fordele: Du kan trække virksomhedens udgifter fra i din personlige indkomstskat.

Ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Mindstekravsbekendtgørelsen

Der er også nogle ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed:

 • Personligt ansvar: Du hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser, hvilket betyder, at dine personlige ejendele kan blive inddraget ved insolvens.
 • Begrænset vækstmuligheder: En enkeltmandsvirksomhed kan have begrænsede muligheder for vækst og kapitaltilførsel sammenlignet med andre selskabsformer.

2. Interessentskab (I/S)

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en selskabsform, hvor to eller flere personer driver virksomhed sammen. Hver deltager bidrager med kapital eller arbejdskraft og deler overskuddet og ansvaret.

Fordele ved et interessentskab

Mindstekravsbekendtgørelsen

Nogle fordele ved et interessentskab inkluderer:

 • Fælles ansvar: Ansvaret deles mellem deltagerne, hvilket kan mindske den personlige risiko.
 • Sammenlægning af ressourcer: Du kan drage fordel af dine meddeltageres kapital og ekspertise.
 • Skattemæssige fordele: Interessentskaber kan have visse skattefordelagtige regler.

Ulemper ved et interessentskab

selskabsform

Nogle ulemper ved et interessentskab inkluderer:

 • Delt ansvar: Du hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser, og dine meddeltageres handlinger kan påvirke dig.
 • Konflikter: Uenigheder mellem deltagerne kan opstå og påvirke virksomhedens drift.

3. Anpartsselskab (ApS)

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er en selskabsform, hvor virksomheden er opdelt i anparter, der ejes af forskellige personer. Anpartsselskabet har begrænset ansvar, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter med deres indskudskapital.

Fordele ved et anpartsselskab

Nogle fordele ved et anpartsselskab inkluderer:

 • Begrænset ansvar: Du hæfter kun med din indskudskapital, hvilket beskytter dine personlige ejendele.
 • Skattemæssige fordele: Anpartsselskaber kan have lavere skattesatser og visse skattefordelagtige regler.
 • Mulighed for kapitaltilførsel: Det er nemmere at tiltrække investorer og kapital til et anpartsselskab sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed.

Ulemper ved et anpartsselskab

Nogle ulemper ved et anpartsselskab inkluderer:

 • Krav til kapital: Der er minimumskrav til indskudskapital ved etablering af et anpartsselskab.
 • Administrative krav: Der er visse administrative krav og regler, der skal overholdes.

4. Aktieselskab (A/S)

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor virksomheden er opdelt i aktier, der ejes af aktionærer. Aktieselskabet har også begrænset ansvar, og aktionærerne hæfter kun med deres indskudskapital.

Fordele ved et aktieselskab

Nogle fordele ved et aktieselskab inkluderer:

 • Begrænset ansvar: Aktionærerne hæfter kun med deres indskudskapital.
 • Mulighed for kapitaltilførsel: Aktieselskaber kan tiltrække investorer og kapital ved at udstede aktier.
 • Professionelt image: Et aktieselskab kan give en mere professionel image og tiltrække større kunder og samarbejdspartnere.

Ulemper ved et aktieselskab

Nogle ulemper ved et aktieselskab inkluderer:

 • Krav til kapital: Der er minimumskrav til indskudskapital ved etablering af et aktieselskab.
 • Administrative krav: Der er visse administrative krav og regler, der skal overholdes.

5. Kommanditselskab (K/S)

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er en selskabsform, hvor der er to typer af deltagere: komplementarer og kommanditister. Komplementarerne har det fulde ansvar og styring af virksomheden, mens kommanditisterne kun hæfter med deres indskudskapital.

Fordele ved et kommanditselskab

Nogle fordele ved et kommanditselskab inkluderer:

 • Begrænset ansvar: Kommanditisterne hæfter kun med deres indskudskapital.
 • Sammenlægning af ressourcer: Du kan drage fordel af komplementarernes kapital og ekspertise.
 • Skattemæssige fordele: Kommanditselskaber kan have visse skattefordelagtige regler.

Ulemper ved et kommanditselskab

Nogle ulemper ved et kommanditselskab inkluderer:

 • Ansvar for komplementarer: Komplementarerne har det fulde ansvar og kan påvirke kommanditisternes økonomi.
 • Konflikter: Uenigheder mellem komplementarer og kommanditister kan opstå og påvirke virksomhedens drift.

6. Iværksætterselskab (IVS)

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er en selskabsform, der er designet til iværksættere. Det har en lavere kapitalkrav og enklere stiftelsesproces sammenlignet med andre selskabsformer.

Fordele ved et iværksætterselskab

Nogle fordele ved et iværksætterselskab inkluderer:

 • Lavere kapitalkrav: Et iværksætterselskab har et lavere minimumskrav til indskudskapital.
 • Enklere stiftelsesproces: Det er nemt og hurtigt at stifte et iværksætterselskab.
 • Begrænset ansvar: Du hæfter kun med din indskudskapital.

Ulemper ved et iværksætterselskab

Nogle ulemper ved et iværksætterselskab inkluderer:

 • Begrænset vækstmuligheder: Et iværksætterselskab kan have begrænsede muligheder for vækst og kapitaltilførsel sammenlignet med andre selskabsformer.
 • Skattemæssige forhold: Skatteforholdene kan være mindre fordelagtige sammenlignet med andre selskabsformer.

7. Valg af selskabsform

Faktorer der påvirker valget af selskabsform

Når du skal vælge den rigtige selskabsform, er der flere faktorer, du bør overveje:

 • Forretningsmæssige overvejelser: Hvordan påvirker selskabsformen din virksomheds drift og vækstmuligheder?
 • Skattemæssige overvejelser: Hvordan påvirker selskabsformen din virksomheds skatteforhold?
 • Juridiske overvejelser: Hvad er de juridiske krav og regler for den valgte selskabsform?

8. Konklusion

Opsummering af de forskellige selskabsformer

Der er forskellige selskabsformer at vælge imellem, hver med deres egne fordele og ulemper. Det er vigtigt at nøje overveje dine behov og mål, når du vælger den rigtige selskabsform til din virksomhed.

Valg af den rette selskabsform

Valg af den rette selskabsform er afgørende for din virksomheds succes. Vurder dine behov og mål, og sørg for at få professionel rådgivning, hvis nødvendigt.

Referencer