You are currently viewing Kørselsgodtgørelse: En omfattende guide til forståelse og anvendelse

Kørselsgodtgørelse: En omfattende guide til forståelse og anvendelse

Introduktion til kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse er et begreb, der ofte anvendes i forbindelse med virksomheders kompensation til medarbejdere for transportomkostninger i forbindelse med arbejdet. Det er en godtgørelse, der gives til medarbejdere, der bruger deres egen bil til at udføre arbejdsopgaver uden for virksomhedens lokaler.

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse er en kompensation, som en virksomhed betaler til en medarbejder for de udgifter, der er forbundet med at bruge sin egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Det kan omfatte udgifter som brændstof, vedligeholdelse, forsikring og afskrivning af bilens værdi.

Hvorfor er kørselsgodtgørelse vigtig for virksomheder?

Kørselsgodtgørelse er vigtig for virksomheder af flere årsager:

 • Det tilskynder medarbejdere til at bruge deres egen bil til arbejdsrelateret kørsel, hvilket kan være mere omkostningseffektivt end at have en firmabilordning.
 • Det kan være en attraktiv arbejdsfordel, der hjælper med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
 • Det giver virksomheden mulighed for at kontrollere og overvåge medarbejdernes kørselsaktiviteter.
 • Det kan være en skattemæssigt fradragsberettiget udgift for virksomheden.

Regler og retningslinjer for kørselsgodtgørelse

Skattemæssige regler for kørselsgodtgørelse

indløsningsaftale

Der er specifikke skattemæssige regler og retningslinjer, der skal følges, når det kommer til kørselsgodtgørelse:

 • Medarbejdere skal kunne dokumentere deres kørsel og udgifter for at være berettiget til kørselsgodtgørelse.
 • Der er fastsatte satser for kørselsgodtgørelse, som kan ændre sig fra år til år.
 • Der er forskellige regler for kørselsgodtgørelse afhængigt af om bilen er ejet af medarbejderen eller virksomheden.
 • Virksomheder skal indberette kørselsgodtgørelse til skat.

Arbejdsgiverens ansvar og pligter vedrørende kørselsgodtgørelse

kørselsgodtgørelse

Arbejdsgivere har visse ansvar og pligter, når det kommer til kørselsgodtgørelse:

 • De skal fastsætte klare retningslinjer for, hvornår medarbejdere er berettiget til kørselsgodtgørelse.
 • De skal sikre, at medarbejdere har de nødvendige dokumenter og oplysninger til at kunne indberette korrekt kørselsgodtgørelse.
 • De skal overvåge og kontrollere medarbejdernes kørselsaktiviteter for at sikre, at der ikke misbruges kørselsgodtgørelse.

Indberetning og dokumentation af kørselsgodtgørelse

netbank

For at kunne indberette og dokumentere kørselsgodtgørelse korrekt skal medarbejdere:

 • Registrere deres kørsel og udgifter nøjagtigt og detaljeret.
 • Beholde kvitteringer og dokumentation for alle udgifter.
 • Indsende korrekte og rettidige indberetninger til arbejdsgiveren.

Beregning af kørselsgodtgørelse

Satsen for kørselsgodtgørelse

Satsen for kørselsgodtgørelse fastsættes af skat og kan ændre sig fra år til år. Det er vigtigt at holde sig opdateret med de gældende satser for at kunne beregne kørselsgodtgørelsen korrekt.

Forskellige metoder til beregning af kørselsgodtgørelse

Der er forskellige metoder, der kan anvendes til at beregne kørselsgodtgørelse:

 • Standardmetoden: Medarbejdere kan bruge den fastsatte sats pr. kilometer for at beregne deres kørselsgodtgørelse.
 • Regningsmetoden: Medarbejdere kan indsende faktiske udgifter til arbejdsgiveren og få kompensation baseret på disse udgifter.
 • Fast godtgørelse: Arbejdsgivere kan vælge at give medarbejdere en fast månedlig kørselsgodtgørelse uanset antallet af kørte kilometer.

Fordele og ulemper ved kørselsgodtgørelse

Fordele ved kørselsgodtgørelse for medarbejdere

Kørselsgodtgørelse kan have flere fordele for medarbejdere:

 • Økonomisk kompensation for transportomkostninger.
 • Mulighed for at bruge sin egen bil til arbejdsrelateret kørsel.
 • Skattemæssige fordele, da kørselsgodtgørelse kan være skattefri.
 • Incitament til at bruge sin bil til arbejdsrelateret kørsel.

Fordele ved kørselsgodtgørelse for virksomheder

Kørselsgodtgørelse kan også have fordele for virksomheder:

 • Mulighed for at kontrollere og overvåge medarbejdernes kørselsaktiviteter.
 • Omkostningseffektivt alternativ til firmabilordninger.
 • Attraktiv arbejdsfordel, der kan hjælpe med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
 • Skattemæssigt fradragsberettiget udgift for virksomheden.

Ulemper ved kørselsgodtgørelse

Der er også visse ulemper ved kørselsgodtgørelse:

 • Administrativt arbejde i forbindelse med indberetning og dokumentation af kørsel.
 • Risiko for misbrug af kørselsgodtgørelse, hvis der ikke er tilstrækkelig kontrol og overvågning.
 • Uforudsigelige udgifter for virksomheden, da kørselsgodtgørelsen kan variere afhængigt af medarbejdernes kørselsmønstre.

Bedste praksis for kørselsgodtgørelse

Oprettelse af en kørselspolitik

Det anbefales at virksomheder opretter en kørselspolitik, der fastsætter klare retningslinjer for, hvornår medarbejdere er berettiget til kørselsgodtgørelse, og hvordan indberetning og dokumentation skal foregå.

Automatisering af kørselsgodtgørelse

Virksomheder kan drage fordel af at automatisere processen med indberetning og beregning af kørselsgodtgørelse ved hjælp af specialiserede softwareløsninger. Dette kan reducere fejl og spare tid for både medarbejdere og HR-afdelingen.

Overvågning og kontrol af kørselsgodtgørelse

Det er vigtigt for virksomheder at have en effektiv overvågnings- og kontrolproces for kørselsgodtgørelse for at sikre, at der ikke misbruges eller svindles med godtgørelsen. Dette kan omfatte regelmæssig kontrol af indberetninger, dokumentation og kørselsaktiviteter.

Alternativer til kørselsgodtgørelse

Firmabilordninger

I stedet for at give kørselsgodtgørelse kan virksomheder vælge at tilbyde firmabilordninger til medarbejdere. Dette indebærer, at virksomheden ejer og administrerer biler, som medarbejderne kan bruge til arbejdsrelateret kørsel.

Offentlig transport og rejseafregning

For medarbejdere, der ikke bruger deres egen bil til arbejdsrelateret kørsel, kan virksomheder tilbyde kompensation for offentlig transport eller rejseafregning baseret på faktiske udgifter til transport.

FAQ om kørselsgodtgørelse

Hvem er berettiget til kørselsgodtgørelse?

Medarbejdere, der bruger deres egen bil til arbejdsrelateret kørsel, og som opfylder virksomhedens retningslinjer og krav, kan være berettiget til kørselsgodtgørelse.

Hvordan indberetter man kørselsgodtgørelse til skat?

Kørselsgodtgørelse skal indberettes til skat som en skattefri indtægt for medarbejderen. Dette kan normalt gøres i forbindelse med årsopgørelsen eller via en særskilt indberetning.

Kan man få kørselsgodtgørelse som selvstændig erhvervsdrivende?

Ja, selvstændige erhvervsdrivende kan også være berettiget til kørselsgodtgørelse, hvis de bruger deres egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Reglerne og satserne kan dog være forskellige fra dem, der gælder for medarbejdere i lønmodtagerstillinger.

Afsluttende tanker

Kørselsgodtgørelse er en vigtig kompensation for medarbejdere, der bruger deres egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Det er vigtigt for virksomheder at have klare retningslinjer, regler og kontrolprocesser på plads for at sikre, at kørselsgodtgørelsen anvendes korrekt og effektivt. Ved at følge bedste praksis og overholde skattemæssige regler kan virksomheder og medarbejdere drage fordel af kørselsgodtgørelse som en attraktiv arbejdsfordel og omkostningseffektiv løsning for transportomkostninger.